فرهنگ سوئد

سفر خارجی

چند زبان در سوئد وجود دارد و چگونه می‌توانیم به سوئد مهاجرت کنیم؟

سوئد کشور خوشنام سرزمین های سرد شمالی، ده ها سال است که مقصد مهاجرتی، پناهندگی و تحصیلی خاورمیانه ای ها…

بیشتر بخوانید »
بستن